Το κέντρο μας «Παιδί, Λόγος & Έργο» ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στη Δυτική Αττική το 2001, με εμπνευστή και δημιουργό τη λογοπεδικό Αλεξάνδρα Κιάφα-Κατσαρού. Στελεχώθηκε γρήγορα από επιστημονικό προσωπικό – εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους – και άρχισε τη δραστηριότητά του κερδίζοντας σταθερά την εμπιστοσύνη των γονέων, τόσο με την επιστημονική επάρκεια και αποτελεσματικότητα, όσο και με την ανθρώπινη προσέγγιση των περιστατικών.

Από το 2001 ως σήμερα συνεχίζουμε να δίνουμε τον αγώνα της βελτίωσης και της ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών μας. Συνεργαζόμαστε με πλειάδα ειδικών επιστημόνων, με εμπειρία στο αντικείμενό τους και με όρεξη για την εργασία τους. Λειτουργούμε σε ανανεωμένους χώρους και χρησιμοποιούμε όλα τα επιστημονικά σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό τεστ διάγνωσης και αξιολόγησης.

Από τον Απρίλιο του 2007 το κέντρο μας εγκαινίασε τη λειτουργία του και στην πόλη των Τρικάλων, όπου λειτουργεί όπως και το κέντρο της Ελευσίνας. Σκοπός μας και εδώ είναι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με ποιότητα, επιστημονική υπευθυνότητα αλλά και με την ανθρώπινη προσέγγιση των παιδιών και των γονέων τους.

Στόχος μας είναι να καταφέρνουμε πάντα το μέγιστο δυνατό, να προσφέρουμε τον καλύτερό μας εαυτό στο Παιδί με το Λόγο και το Έργο μας.